Czakry czyli co?

Czakry to centra energetyczne w ciele. Są niczym drzwi, którymi energia wchodzi, ale też wychodzi – jak poetycko określa to moja pierwsza nauczycielka Ajurwedy, Maria Nowak-Szabat z Agni Ajurweda.

Z czakr energia jest rozprowadzona kanałami po całym ciele w celu odżywienia wszystkich komórek. Zgodnie z Ajurwedą, najstarszym systemem medycznym, aby zachować pełne zdrowie energia musi być w stałym przepływie. Jeśli w jakimś obszarze dochodzi do jej zablokowania, zastoju, to w organizmie zaczyna rozwijać się proces chorobowy – czy to na poziomie fizycznym, emocjonalnym czy duchowym.

Każda z czakr jest związana z innym organem (układem) i obszarem naszego życia. Jeśli chcielibyśmy sobie zwizualizować czakry, to występują one na takich samych wysokościach w obrębie kręgosłupa jak główne sploty nerwowe i gruczoły dokrewne. Uważna obserwacja naszego życia i przyglądanie się problemom pomoże nam odkryć, która czakra jest w nierównowadze – osłabiona (za mało energii) bądź przeciwnie – nad wyraz aktywna (za dużo energii w czakrze).

Czakr w ciele jest sporo, ale zwykle koncentrujemy się na 7 głównych czakrach i ja również w swoim tekście przedstawię Wam właśnie tę szczęśliwą siódemkę. Są to:

  1. Czakra podstawy
  2. Czakra sakralna
  3. Czakra splotu słonecznego
  4. Czakra serca
  5. Czakra gardła
  6. Czakra trzeciego oka
  7. Czakra korony

Wiedza o czakrach może Wam pomóc lepiej zrozumieć siebie i wprowadzić więcej harmonii do swojego życia. Zatem zaczynajmy!

1. Czakra podstawy – MULADHARA

To inaczej czakra korzenia. Jest ona związana z żywiołem ziemi. Jej graficzna symbolika ma barwę czerwieni. Czakra podstawy umiejscowiona jest pomiędzy narządami płciowymi a odbytem – na kręgosłupie jest to 4. krąg kręgosłupa krzyżowego. Przy czym jest to położenie w wymiarze symbolicznym, energetycznym. Czakry nie mają postaci fizycznej, materialnej. W obszarze cielesności czakra ta powiązana jest z układem rozrodczym, w ramach gruczołów skojarzona jest z jajnikami i jądrami. Jeśli cierpimy na dolegliwości ze strony układu rozrodczego, to z dużym prawdopodobieństwem dotyczy nas brak równowagi w czakrze podstawy.

Jak wskazuje sama nazwa, czakra podstawy daje nam… podstawę! Ugruntowuje, wyposaża nas w korzenie, zapewnia stabilność. Jest ukierunkowana na przetrwanie fizyczne. Czakra podstawy to nasze połączenie z ziemią, siła do kreowania, w tym nowego życia 😉 To materialne podstawy naszego bytowania – zdrowie fizyczne, zasoby finansowe.

Czakra podstawy

Kiedy czakra podstawy jest w harmonii, możemy pójść wyżej – rozwijać się duchowo. Bez tego uziemienia, umocowania w materii nie ma sensu rozwijać się w sferze ducha, gdyż energia w naszym ciele powinna płynąć przez wszystkie czakry – od dołu do góry. Harmonia jest kluczem – to hasło przewodnie Ajurwedy, za które tak kocham tę naukę!

Zrównoważona muladhara oczyszcza nasze ciało z toksyn. Przynosi nam piękne dary w postaci uziemienia, poczucia bezpieczeństwa, dobrego zdrowia fizycznego, bogactwa, dobrych więzi międzyludzkich oraz zaufania – do siebie i świata.

Uczucie lęku i niepokoju jest powiązane z zaburzeniem czakry podstawy. Niezbyt przyjemną wiadomością jest fakt, że na zakłócenia w działaniu czakry podstawy ma wiele czynników, na które nie mieliśmy wpływu: ciężki poród, w tym cesarskie cięcie, przemoc rodzinna, choroby bądź operacje we wczesnym dzieciństwie, traumy (również dziedziczone). Związane jest to z tym, że czakra podstawy rozwija się do 1. roku życia.

Zbyt niska energia w czakrze podstawy objawia się lękliwością, brakiem spokoju, oderwaniem od ziemi (to te słynne bujanie w obłokach), brakiem dyscypliny i koncentracji, problemami finansowymi i seksualnymi. Natomiast zbyt dużo energii skutkuje przejadaniem się, otyłością, chciwością, gromadzeniem przedmiotów, lenistwem i sztywnością. Na poziomie fizycznym niezrównoważona czakra objawia się zaburzeniami jelit, problemami z kolanami, kręgosłupem oraz zaburzeniami odżywiania.

Harmonizowanie czakry podstawy to przede wszystkim procesy związane z fizycznością i uziemianiem – aktywność fizyczna, kontakt cielesny, kontakt z naturą – w tym praca w ogrodzie, która jest również fantastyczna dla naszego serca i umysłu. W celu uzdrowienia czakry podstawy na poziomie duchowym warto odważyć się na leczenie traum z dzieciństwa.

Jeśli zbyt długo jesteś odizolowany od natury, Twój duch wysycha i obumiera, bo jesteś oderwany od swoich korzeni.

Anthony de Mello
korzenie

2. Czakra sakralna – SWADHISTHANA

To inaczej czakra płciowa lub czakra krzyża, której żywiołem jest woda. Jej symbol graficzny ma barwę pomarańczową. Umiejscowiona jest w okolicy splotu krzyżowego, poniżej linii pępka. Na poziomie kręgosłupa – 1. krąg kręgosłupa lędźwiowego. Odpowiada za układ moczowo-płciowy, a w ramach gruczołów opiekuje się nadnerczami.

Czakra sakralna to ruch, połączenie i odczuwanie emocji, potrzeb i pragnień. Jej celem jest nagradzanie siebie. Obdarza nas doświadczeniem przyjemności. Swadhisthana to czakra kreatywna, radosna, miłosna, seksualna! Ukierunkowana na tworzenie relacji, przyswajanie i czerpanie – energii i dobrych wrażeń. Jeśli męczy nas stałe poczucie winy, to z pewnością swadhisthana pozostaje w nierównowadze. Czakra sakralna rozwija się we wczesnym dzieciństwie – od 6. m-ca do 2. roku życia.

Czakra sakralna

Gdy czakra sakralna jest w równowadze, jesteśmy pełni życia – nasze ruchy są płynne i harmonijne. Mamy chęć do zmian i działania. Realizujemy swoje pragnienia i pozwalamy sobie na odczuwanie przyjemności. Cechuje nas inteligencja emocjonalna i potrafimy stawiać granice.

To, co może zaburzyć czakrę w okresie jej rozwoju to przemoc – seksualna czy psychiczna, poczucie odrzucenia, chłód emocjonalny, choroba alkoholowa w rodzinie, doświadczenie surowości. Brak energii w czakrze sakralnej manifestuje się oziębłością, lękiem przez zbliżeniem seksualnym, brakiem umiejętności stawiania granic, sztywnością, niechęcią do zmian oraz brakiem odczuwania przyjemności, pasji, życiowej energii. Czakra z nadmiarem energii skutkuje uzależnieniem od przyjemności, w tym seksualnej, a także od innych osób. Charakterystyczne jest występowanie zmiennych nastrojów, przewrażliwienie oraz brak umiejętności stawiania granic.

W obszarze fizycznym zaburzona czakra sakralna skutkuje zakłóceniami w działaniu układu rozrodczego i moczowego oraz problemami w życiu seksualnym. Występują problemy ze śledzioną, bóle kolan oraz dolnego odcinka kręgosłupa. Dotyka nas brak apetytu na jedzenie i życie w ogóle. Zaburzoną czakrę sakralną można zharmonizować poprzez terapię ruchem (najlepsza oczywiście joga), uzdrawianie emocji z przeszłości, ustalanie właściwych granic oraz pozwalanie sobie na przyjemności w umiarze.

Głównym składnikiem szczęścia, ale nie jedynym, jest radość życia.

Epikur

3. Czakra splotu słonecznego – MANIPURA

Umiejscowiona na wysokości splotu słonecznego. Jej żywiołem jest ogień, co z miejsca nasuwa skojarzenia z siłą dynamiczną i mocą. Symbol graficzny czakry ma barwę żółtą. Manipura położona jest pomiędzy mostkiem a pępkiem – 2-4 palce powyżej linii pępka. Na kręgosłupie – 7-8 krąg kręgosłupa piersiowego. Skojarzona z układem trawiennym. Gruczoły pod jej opieką to wysepki Langerhansa trzustki.

Czakra splotu słonecznego to manifestacja Ja. To bycie sobą i działanie w zgodzie ze sobą. Jej cel to odnalezienie własnej ścieżki życiowej i podążanie nią.

czakra splotu słonecznego
Czakra splotu słonecznego

Manipura to emanacja słonecznej energii w ciele, która nas odżywia i daje moc do działania i wyrażania siebie. Czakra splotu słonecznego realizuje się w miłości i radości. Daje pewność siebie, odwagę do wychodzenia ze strefy komfortu. Jest powiązana z energią w ciele i energią w działaniu. Silna wola i poczucie wartości to jej charakterystyczne znaki. Jeśli dotyka nas poczucie wstydu, które de facto zawsze jest toksycznym odczuciem, to czakra splotu słonecznego jest niestety w dysharmonii. Okres, w którym rozwija się manipura to czas od 18 m-cy do 4. roku życia.

Czakra splotu słonecznego w harmonii objawia się tym, że jesteśmy zrównoważeni, solidni – można na nas polegać, zdyscyplinowani i pewni siebie. Cechuje nas właściwe poczucie wartości oraz ciepło – jesteśmy jak słońce dla innych 🙂

Jeśli w okresie rozwoju czakry pojawią się w domu takie negatywne sytuacje jak: zawstydzanie, despotyczne i bezwzględne zachowania rodziców, zmienne nastroje opiekunów oraz częste zmiany sytuacji życiowej czy przemoc fizyczna, to na pewno pojawi się w niej nierównowaga. Zbyt mała ilość energii w czakrze będzie się objawiać niską energią życiową, przewlekłym osłabieniem i zmęczeniem, biernością i brakiem silnej woli, niskim poczuciem wartości, chłodem emocjonalnym i przyjęciem roli ofiary. Zbyt dużo energii w czakrze splotu słonecznego skutkuje agresywnością, potrzebą dominacji, kontroli i rywalizacji, uporem, arogancją oraz żądzą władzy.

Na poziomie ciała nierównowaga manipury prowadzi do zaburzeń odżywiania i trawienia, cukrzycy, choroby żołądka, trzustki, wątroby i woreczka żółciowego, przewlekłego zmęczenia, problemów z mięśniami oraz nadciśnienia. Uzdrawianie czakry splotu słonecznego koncentruje się na dynamicznej aktywności fizycznej, uziemianiu, pracy z emocjami oraz relaksacji i medytacji – szczególnie, gdy energii w czakrze jest za dużo. Btw, medytację polecam Wam zawsze! To cudowny lek na wszystko! I w dodatku za darmo 🙂

Jedyną osobą, którą jest Ci przeznaczone się stać, jest ta, którą zdecydujesz się być.

Ralph Waldo Emerson
ajurweda

4. Czakra serca – ANAHATA

Jej żywiołem jest powietrze, a charakterystyczna barwa to zieleń. Reprezentantka miłości umiejscowiona jest na wysokości serca – na środku mostka. Na kręgosłupie to 4. krąg kręgosłupa piersiowego. Anahata powiązana jest z układem limfatycznym, odpornościowym i rzecz jasna krążenia. Gruczoł pod opieką czakry serca to grasica.

Cel czakry serca zogniskowany jest na miłość i akceptację, w tym również własnej osoby, a także na więzi międzyludzkie.

czakra serca
Czakra serca

Anahata, czakra środkowa łączy czakry dolne – związane z fizycznością i te wyższe – związane z umysłem i rozwojem duchowym. Zrównoważona czakra serca balansuje pozostałe czakry. Jej piękne funkcje to obdarzać bezwarunkową miłością – siebie, jak i otoczenie. Współodczuwać. Żyć z pasją i oddaniem. Budować intymne związki. Gdy w naszym życiu przeważa smutek, czakra serca jest zdecydowanie w dysharmonii. Rozwój czakry serca przypada na okres od 4. do 7. roku życia.

Czakra serca pozostająca w harmonii obdarza nas (i świat) miłością, współczuciem, harmonią, pokojem i dobrą odpornością.

Czynników, które zaburzają rozwój czakry jest niestety sporo. Są to: poczucie odrzucenia i straty, ciągłe krytykowanie, samotność i chłód emocjonalny, rozwód rodziców, miłość warunkowa, smutek i niewyrażony żal. Zbyt mało energii w czakrze serca objawia się ocenianiem i krytykowaniem – siebie i innych, trzymaniem się z boku, brakiem tolerancji (znów dla siebie i otoczenia), samotnością i wycofaniem, depresją (!), lękiem przed bliskością i intymnością, a nawet narcystycznymi skłonnościami. Zbyt dużo energii to brak samodzielności, współuzależnienia, roszczeniowość, zazdrość i zbytnie poświęcanie się dla innych.

Zaburzenie czakry w ciele manifestuje się chorobami serca, grasicy i piersi, astmą i problemami z oddechem, problemami z krążeniem, cholesterolem i żylakami, kiepską odpornością i bólami w klatce piersiowej. Równoważenie czakry serca koncentruje się na ćwiczeniach oddechowych (pranajama), ćwiczeniach kardio, uzdrawianiu emocji, w tym psychoterapii, wybaczaniu, akceptacji własnej osoby i uwalnianiu nagromadzonego smutku i żalu.

Miej serce i patrzaj w serce!

Adam Mickiewicz
serce

5. Czakra gardła – VISHUDDHA

Jej żywiołem jest eter, a symbol graficzny ma barwę niebieską. Czakra gardła związana jest z oczyszczaniem i układem oddechowym. Położona na wysokości gardła, między obojczykiem a krtanią. Na kręgosłupie – 3. krąg kręgosłupa szyjnego. Jej gruczoły to tarczyca i przytarczyce.

Czakra gardła

Czakra gardła to emanacja siebie, swojego wewnętrznego głosu. Jej cel to wyrażanie siebie, swoich potrzeb, mówienie swojej prawdy. To również nasze pole kreacji. Ta czakra stanowi połączenie między czakrą serca a pozostałymi, dolnymi czakrami. Przejście od świata ziemskiego, materialnego do duchowego. Vishuddha pozwala wyrażać miłość, jak i pozostałe emocje. Obdarza nas siłą do mówienia własnym głosem oraz odpowiada za komunikację. Pracę czakry zaburzają kłamstwa. Jej rozwój przypada na okres od 7. do 12. roku życia.

Czakra będąca w harmonii pozwala nam na dobrą komunikację, swobodne wyrażanie swoich myśli i poglądów oraz gwarantuje kreatywne życie.

Negatywne wydarzenia z życia, które powodują dysharmonię czakry to: kłamstwa, plotki, krytykowanie, sekrety, krzyk, choroba alkoholowa w rodzinie. Zbyt mało energii w czakrze gardła skutkuje lękiem przed odzywaniem się, słabym i cichym głosem, nieśmiałością, introwertyczną postawą oraz brakiem umiejętności opisania swoich uczuć. Za dużo energii to: gadatliwość, trudność ze słuchaniem, plotkowanie, przerywanie i przekrzykiwanie innych.

Dysfunkcje czakry gardła na poziomie fizycznym objawiają się w postaci chorób gardła, krtani i uszu, szczękościskiem, problemami w stawie skroniowo-szczękowym, a także nadmiarem toksyn w organizmie. Harmonizowanie czakry gardła koncentruje się na rozluźnianiu mięśni szyi i ramion, uwalnianiu swojego głosu i emocji, prawdomówności, treningu komunikacji, a także psychoterapii.

I poznacie prawdę, a prawda da wam wolność.

Jezus Chrystus
wolność

6. Czakra trzeciego oka – AJNA

Uznawana za siedzibę intuicji, znajduje się pomiędzy brwiami. Związana z elementem światła, a jej barwa to granat lub biel. Na kręgosłupie umiejscowiona jest na 1. kręgu kręgosłupa szyjnego. Ajna związana jest z układem nerwowym i dokrewnym, w ramach gruczołów odpowiada za szyszynkę i przysadkę mózgową.

Czakra trzeciego oka

Celem czakry trzeciego oka jest autorefleksja i rozpoznawanie schematów. Daje prawo do widzenia siebie i świata – takimi, jakie są. Jej funkcje są bardzo subtelne i mogłabym rzec zaawansowane. To korzystanie z własnej intuicji, otwartość na swój wewnętrzny głos, widzenie szerzej i bardziej, klarowniej. Dostrzeganie wzorców i samopoznanie.

Ajna kojarzona jest z intuicją, wyobraźnią, wizualizacją. To, co zaburza działanie czakry to iluzja. Czas jej rozwoju to wiek młodzieńczy. Gdy czakra trzeciego oka jest w harmonii, dysponujemy umiejętnością korzystania z intuicji, świetną pamięcią i spostrzegawczością, uważnością i zdolnością do wizualizacji. Zapamiętujemy również sny. Jak widać są to cechy powiązane mocno z umysłem i wyższymi zdolnościami.

Zaburzenia czakry trzeciego oka występują, kiedy w trakcie jej rozwoju zetknęliśmy się z niespójnością mowy i czynów oraz deprecjonowaniem przeczuć i intuicji. Brak energii w czakrze objawia się brakiem wrażliwości i gorszą intuicją, słabą pamięcią, brakiem wyobraźni i problemami z oczami. Osoba taka ma problemy z wizualizacją i nie widzi przed sobą przyszłości, często zaprzecza. Jest również zbyt mocno powiązana z fizycznością, materializmem. Gdy w czakrze jest nadmiar energii, pojawiają się halucynacje, uleganie iluzjom, obsesyjność, koszmary senne oraz problemy z koncentracją.

Na poziomie ciała zaburzona czakra powoduje choroby oczu, bóle głowy oraz migreny. Harmonizowanie czakry skupia się na arteterapii (malowanie, rysowanie), świadomej medytacji, relaksacji, treningu pamięci oraz psychoterapii.

Mam troje oczu. Dwoje do patrzenia, jedno do widzenia.

Bellamor
oko

7. Czakra korony – SAHASRARA

Najwyższa z czakr umiejscowiona jest na szczycie głowy. Związana z elementem myśli, jej barwa to fiolet bądź biel. W ramach układów związana z ośrodkowym układem nerwowym oraz mózgiem, w ramach gruczołów – podobnie jak ajna – z szyszynką oraz przysadką mózgową.

czakra korony
Czakra korony

Jej cel to zrozumienie, samopoznanie, świadomość, że ja jestem wszystkim, a wszystko jest mną. Czakra powiązana jest z boskością, religią, duchowością, wyższą świadomością, zjednoczeniem.

Cele czakry korony to zjednoczenie, połączenie indywidualnej świadomości ze świadomością Wszechświata, transcendencja, poczucie spełnienia wynikające z istnienia, całkowita akceptacja. Czynnikiem, który zaburza działanie czakry korony jest przywiązanie. Rozwija się w ciągu całego życia.

Czakra korony będąca w równowadze obdarza nas inteligencją, uważnością i rozważnością, świadomością i otwartym umysłem, a także duchowością. Czynniki, które zaburzają działanie czakry to niewłaściwa edukacja (wymagająca ślepego posłuszeństwa i zabijająca ciekawość), podważanie przekonań, kłamstwa oraz przemoc duchowa. Czakra pozbawiona energii powoduje trudności w nauce, materializm i chciwość, sztywny światopogląd oraz apatię. Zbyt dużo energii powoduje oderwanie od ciała i nadmierne poleganie na intelekcie.

Zaburzona czakra korony manifestuje się migrenami, śpiączką, guzami mózgu oraz amnezją. Jej uzdrawianie polega na przywróceniu równowagi ciało-umysł, praktyce medytacji i jogi oraz włączeniu duchowości do życia.

Nie jesteśmy istotami ludzkimi, odbywającymi duchowe podróże. Jesteśmy istotami duchowymi, odbywającymi ludzkie podróże.

Stephen R. Covey

Uwierz w czakry – to nie czary!

Czakry to fascynujący temat! Niezmiennie zadziwia mnie jak ta cudowna, starożytna ajurwedyjska wiedza, a może należałoby rzec nowoczesna, pięknie tłumaczy nam świat i nasze funkcjonowanie w nim. Nasze jedyne, ale jakże ważne zadanie to zmierzanie do harmonii, a to jak najbardziej dla nas aktualne zadanie – w każdych czasach.

Ajurweda w cudowny i jednocześnie klarowny sposób łączy wiedzę tajemną, jak jeszcze odbierana jest nauka o czakrach z medycyną Wschodu, która obecnie zyskuje mocno na popularności. A wszystko dlatego, że system, który narodził się 5 tysięcy lat temu w Indiach jest tak bardzo aktualny, naturalny i przynosi nam dobrostan. Ajurweda to nie ściema! To po prostu wiedza o życiu. Prosto z Natury 😉

czakry
7 czakr głównych

PS 1 W pisaniu swojego tekstu posiłkowałam się informacjami z JOGAnizera Natalii Knopek z Simplife oraz wiadomościami z kursu 7 Czakr Ciało i Umysł, autorstwa Marii Nowak-Szabat z Agni Ajurweda. Był on bonusem do kursu Psychologia Ajurwedyjska, który Wam gorąco polecam, jeśli interesuje Was temat zdrowia psychicznego w kontekście Ajurwedy i pragniecie żyć w wolności i miłości. Bo do tego moim zdaniem sprowadza się życie w zgodzie z Ajurwedą.

PS 2 Tych, którzy jeszcze nie czytali, zapraszam do pierwszego, powitalnego wpisu na moim blogu.

PS 3 W Akademii Pozytywnej Egoistki Dagmary Skalskiej macie do dyspozycji fantastyczne wyzwanie pn. “Otwieramy i synchronizujemy czakry (ośrodki energetyczne)”. Znajdziecie tam medytację na każdą z 7 czakr, a na koniec jako wisienka na torcie 30-minutowa, czyli tyle ile każdy znajdzie w ciągu dnia dla siebie, praktyka wspaniałego systemu Calligraphy Health System, który uzdrawia nas totalnie, holistycznie 😍 Z serca polecam!

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *